Brak konkretów w sprawie szpitala

zdjecie 03 zNFZ nie dało gwarancji na finansowanie usług medycznych legionowskiemu szpitalowi, który miałby powstać w przyszłości. Władze Funduszu obiecały jedynie wykonanie analizy świadczeń udzielanych mieszkańcom powiatu legionowskiego

Z końcem kwietnia starosta Jan Grabiec zaskoczył informacją, że jest już trzech poważnych inwestorów działających od lat na rynku medycznym, gotowych wejść w projekt budowy szpitala. Tymi firmami są EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu, legionowska klinika Mediq oraz Krajowa Fundacja Medyczna, czyli właściciel Mazowieckiego Szpitala Onkologicznego w Wieliszewie.

Szpital można zorganizować szybko
Starosta zapowiedział również spotkanie na 5 maja z władzami Narodowego Funduszu Zdrowia w celu przekonania ich do kontraktowania przyszłych świadczeń dla mającego powstać w niedalekiej przyszłości szpitala. – Gdybyśmy już w maju dostali deklarację NFZ o kontraktowaniu szpitala, to jesteśmy w stanie w ciągu trzech miesięcy zawrzeć stosowne umowy z podmiotem prywatnym, który zorganizuje szpital w ciągu następnych kilkunastu miesięcy – przekonywał wówczas Jan Grabiec.

Postulaty mogą zostać uwzględnione
5 maja podczas spotkania w Mazowieckim Oddziale NFZ przedstawiciele powiatu i miasta Legionowa zwrócili się do władz NFZ o zwiększenie liczby zespołów obsługujących nocną i świąteczną pomoc lekarską. Obecnie są dwa zespoły i jest to liczba niewystarczająca w stosunku do potrzeb powiatu. – W przyszłym roku planowany jest konkurs na świadczenie usług medycznych dla mieszkańców naszego powiatu w ramach nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej i wówczas postulaty te mogą zostać uwzględnione. Przedstawiciele NFZ odnieśli się ze zrozumieniem do argumentów, jakie przedstawili starosta legionowski i prezydent Legionowa – przekonuje Joanna Kajdanowicz, rzecznik prasowy starostwa.

NFZ chce analiz
Ponadto podczas tego spotkania ustalono, że samorządy miasta i powiatu zwrócą się do NFZ o przeprowadzenie analizy świadczeń udzielanych mieszkańcom powiatu legionowskiego przez funkcjonujące w pobliżu placówki szpitalne. – Będziemy też prowadzić rozmowy na temat konsekwencji powstania szpitala w Legionowie dla kontraktowania świadczeń w sąsiednich szpitalach – zapewnia Joanna Kajdanowicz. Wszytko to sprawia wrażenie uruchomienia pewnych działań sondujących konieczność zagwarantowania przez NFZ kontraktowania legionowskiego szpitala.

DARIUSZ BURCZYŃSKI
d.burczynski@toiowo.eu