Modzelewski skorygował oświadczenie

Przewodniczący Rady Gminy Jabłonna Witold Modzelewski uzupełnił oświadczenie majątkowe o informacje dotyczące dochodów z wynajmu nieruchomości. W złożonym pierwotnie oświadczeniu nie podał tych danych powołując się na tajemnicę handlową

W marcu br. pisaliśmy o oświadczeniu majątkowym złożonym przez przewodniczącego rady gminy w Jabłonnie Witolda Modzelewskiego, który wbrew obowiązującym przepisom uchylił się od podania wszystkich swoich dochodów. Napisał on bowiem w swoim oświadczeniu, że osiąga dochody z najmu nieruchomości na podstawie umowy handlowej, która objęta jest jednak klauzulą poufności. Tymczasem przepisy obowiązujące w tym względzie są jednoznaczne. W prawidłowo wypełnionym oświadczeniu majątkowym powinny zostać wykazane wszystkie rodzaje dochodów oraz wszystkie kwoty uzyskane z każdego tytułu. Poinformowała nas Ivetta Biały, rzecznik prasowy Wojewody Mazowieckiego.
W związku z tym, przewodniczący Rady Gminy Jabłonna zostanie poproszony o uzupełnienie swojego oświadczenia – dodała Biały. Podaliśmy także przykład znanej aktorki Katarzyny Bujakiewicz, która znalazła się w podobnej sytuacji, gdy została wybrana na radną do sejmiku województwa wielkopolskiego. Bujakiewicz zrezygnowała wówczas z mandatu radnej, ponieważ uznała, że gdyby ujawniła szczegóły finansowe swoich aktorskich kontraktów naraziłaby się na wysokie kary, które przewidywała zawarta przez nią umowa.
Z informacji jaką obecnie otrzymaliśmy z zespołu prasowego wojewody mazowieckiego wynika, że przewodniczący Rady Gminy Jabłonna, w rocznym oświadczeniu o stanie majątkowym, uzupełnił już informację dotyczącą dochodów z wynajmu nieruchomości. Niestety skorygowane oświadczenie majątkowe do tej pory nie znalazło się na stronie internetowej gminy Jabłonna, w Biuletynie Informacji Publicznej.

KAROL KRAWCZYK
k.krawczyk@toiowo.eu