Dworzec podrożał?

zdjecie 03 zPrzetarg na dokończenie budowy Centrum Komunikacyjnego w Legionowie wygrała firma Skanska. Pozostałe dwie oferty odrzucono. Prace wykończeniowe mają kosztować 29 mln 692 tys. zł. Dworzec będzie więc prawdopodobnie kosztował więcej niż planowano

Rozstrzygnięty został przetarg na dokończenie budowy Centrum Komunikacyjnego w Legionowie. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Skanska S.A. z Warszawy, która zaoferowała cenę 29.692.711,79 zł brutto i 5 lat gwarancji na wykonane prace. Oferty firm: ZAB-BUD Andrzej Zaboklicki z Warszawy z ceną 36 mln 643 tys. zł i 6 latami gwarancji oraz firma DORBUD S.A. z Kielc z ceną 26 mln 320 tys. zł i 7-letnią gwarancją, zostały odrzucone. Oficjalnym powodem są uchybienia w złożonej przez nie dokumentacji. Mają one teraz 10 dni na odwołanie się od decyzji urzędu.

Ile trzeba będzie zapłacić
Z oficjalnych danych dotyczących budowy Centrum Komunikacyjnego w Legionowie wynika, że cała inwestycja ma kosztować 37 mln zł. W tym 85 proc., czyli 31,3 mln zł to środki przekazane przez rząd Szwajcarii, a 15 proc., czyli 5,7 mln zł to środki własne gminy Legionowo. Można jednak przypuszczać, że inwestycja będzie znacznie droższa. Blisko 30 mln zł za dokończenie zażądał nowy wykonawca – firma Skanska. Z informacji urzędu miasta wynika natomiast, że 11 mln 657 tys. zł wypłacono już poprzedniemu wykonawcy tj. konsorcjum firm: P.P.H.U. Buder i P.B-M Flisbud. Daje to łącznie kwotę już 41 mln zł, a na tym jeszcze nie koniec. Możliwe są bowiem dodatkowe wydatki np. na kary umowne i odszkodowania dla poprzedniego wykonawcy.

Dodatkowe koszty
Konsorcjum firm P.P.H.U. Buder i P.B-M Flisbud 30 września 2014 r. wycofało się z inwestycji obarczając winą za ten stan rzeczy władze miasta. Władze te miały nie wywiązać się z zawartej umowy. Między innymi, wbrew warunkom podanym w przetargu, miały nie uzyskać wszystkich niezbędnych pozwoleń. Tego samego dnia prezydent Legionowa wypowiedział umowę konsorcjum, podając jako przyczynę znaczne opóźnienia w realizacji inwestycji. Kto ma rację, nie wiadomo. Możliwe jednak, że postępowania sądowe spowoduje dodatkowe wydatki dla budżetu miasta. Być może właśnie z tego powodu na ostatniej sesji rady miasta podjęto uchwałę o sprzedaży obligacji komunalnych, a więc zaciągnięciu zobowiązań na kwotę 9 mln zł.

Roboty do wykonania
Jak ustaliliśmy umowa na dofinansowanie inwestycji ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w ramach Priorytetu 2 – Środowisko i infrastruktura, została w formie aneksu przedłużona do końca 2016 r. Jako pierwotny termin zakończenia inwestycji przewidywano koniec 2014 r. Obecna umowa z wykonawcą przewiduje natomiast: dokończenie budowy budynku dworca – w terminie 12 miesięcy od dnia wprowadzenia na budowę, dokończenie budynku garażu wielopoziomowego wraz z instalacjami – w terminie 8 miesięcy od wprowadzenia na budowę, wykonanie połączenia drogowego ul. Polnej z ul. Piaskową – w terminie 10 miesięcy od wprowadzenia na budowę, dokonanie rozbudowy przejścia podziemnego – w terminie 8 miesięcy od wprowadzenia na budowę. Oficjalnie władze miasta zapewniają, że inwestycja powinna zakończyć się w połowie 2016 r. Każda jednak nieprzewidziana przeszkoda może przedłużyć ten termin, a co za tym idzie pociągnąć za sobą dodatkowe koszta.

MACIEJ LERMAN
mlerman@tio.com.pl