Ostrzeżenie – poziom pyłu przekroczony

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wydało całoroczne ostrzeżenie.o przekroczeniu dopuszczalnych poziomów substancji szkodliwych w powietrzu. Dotyczy to całej aglomeracji warszawskiej, Płocka oraz Radomia

Według Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, w 2015 r. zostanie przekroczony dopuszczalny poziom substancji szkodliwych w powietrzu na terenie całego Mazowsza. Chodzi w szczególności o trzy miasta województwa mazowieckiego oraz całą aglomerację warszawską. Za zanieczyszczenie powietrza mają odpowiadać przede wszystkim: pył zawieszony PM10 oraz PM2,5, benzo(a)piren oraz dwutlenek azotu. Przyczyną występowania w powietrzu tych szkodliwych substancji jest w głównej mierze ogrzewanie indywidualnych domów węglem i odpadami oraz komunikacja samochodowa.
Przebywanie na wolnym powietrzu i narażenie na te czynniki może, zdaniem służb wojewody, powodować kaszel i trudności z oddychaniem – szczególnie w czasie wysiłku fizycznego. Stąd zalecenie, aby kobiety w ciąży, dzieci, seniorzy, alergicy oraz osoby z chorobami układu krążenia zachowali szczególną ostrożność, ograniczając czas spędzony na świeżym powietrzu.
Według komunikatu, narzędziami służącymi do przeciwdziałania przekroczeniom poziomu zanieczyszczeń dysponują samorządy. Są to na przykład: rozwój i modernizacja systemu transportu publicznego czy czyszczenie ulic na mokro w okresie wiosenno–letnim. Społeczeństwo może wesprzeć te działania wybierając komunikację miejską, lepsze jakościowo paliwo do ogrzewania domu czy ograniczając użycie spalinowego sprzętu ogrodowego.

ML