Podatek od nieruchomości w górę

zdjecie 03 zDzień po wyborach samorządowych do Rady Miasta Legionowo wpłynął wniosek prezydenta Romana Smogorzewskiego o podniesienie stawek podatków od nieruchomości. Podwyżki zostały przegłosowane

– Szanowna Rado, jak głosi stare przysłowie, w życiu są tylko pewne śmierć i podatki – stwierdził Roman Smogorzewski. Od 1 stycznia 2015 roku na terenie Gminy Legionowo zmianie ulegnie kilka stawek podatku od nieruchomości. Wzrośnie stawka za powierzchnię użytkową budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. W tym wypadku wzrost wyniesie 1 zł (zmiana z 21 na 22 zł/m2).
Wzrośnie także stawka za powierzchnię użytkową garaży podziemnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej o 50 gr (z 10,50 zł na 11 zł/m2). Podwyżka stawki powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego o 20 gr (z 7,30 zł na 7,50 zł/m2).
W górę pójdzie również stawka za powierzchnię pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego o 4 gr (z 0,26 zł na 0,30 zł/m2).
Pozostałe stawki pozostają bez zmian. Za powierzchnię użytkową budynków mieszkalnych lub ich części 0,73 zł/m2. Powierzchnia użytkowa budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności 5,80 zł/m2. Powierzchnia użytkowa budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,20 zł/m2. Stawka od budowli wynosi 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3–7 ustawy z dnia. Stawka za powierzchnię gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków wynosi 0,85 zł/m2. Stawka od powierzchni gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 2 zł/ha. Ponadto utrzymano zwolnienie z podatku od nieruchomości dla powierzchni budynków zajętych na podstawie decyzji administracyjnych w oparciu o przepisy o szczególnym trybie najmu. Stawki podatku od środków transportowych utrzymano na tym samym poziomie co w 2014 roku. Podobnie, jeśli chodzi o stawki opłaty targowej. Podwyżki podatku mają wzmocnić budżet o kwotę 623 tysiące złotych. Radni przegłosowali niemal jednogłośnie projekt wniesiony przez prezydenta.

DARIUSZ BURCZYŃSKI
d.burczynski@toiowo.eu