Listek figowy opadł

Za nami pierwsze w historii Legionowa wybory do Rady Miasta przeprowadzone w oparciu o jednomandatowe okręgi wyborcze (JOW). Drobiazgową analizę formalizmów uważam dzisiaj za zbędną. Dziękuję moim współpracownikom, rodzinie, przyjaciołom i wyborcom

Dziękuję za każdy głos oddany na moją osobę, za każde dobre słowo i przyjazny gest. Znaczą dla mnie bardzo wiele. Przedstawiłem swój program i poglądy, miałem okazję dotrzeć z nimi do Państwa, a wynik jaki uzyskałem odzwierciedlił realną skalę ich akceptacji i poparcia. Takie są właśnie reguły demokracji. Kilka słów bardziej ogólnie. Dalszemu wzmocnieniu uległa silna już wcześniej pozycja Prezydenta Legionowa, a skład rady miasta wybieranej w oparciu o nową ordynację wyborczą również uległ jedynie drobnym, kosmetycznym zmianom. To gwarancja, że kurs jaki obrało Legionowo w ostatnim czasie zyskał akceptację większości i nie należy się spodziewać, żeby uległ zmianie w nadchodzącej kadencji. Wszystkim wybranym oraz zadowolonym wyborcom gratuluję.

M. Robert Szymański
Zapraszam do czytania moich felietonów na: www.robertszymanski.pl