Legionowo. Podsumowanie kadencji 2010-2014

Potknięcia władzy cz. I
Podsumowujemy ostatnie 4 lata rządów władz miasta. Skupiamy się na tych wydarzeniach, które naszym zdaniem były najbardziej istotne dla mieszkańców. Nie wychwalamy poczynań władz, bo o to potrafią zadbać same w wydawanej przez pismach, biuletynach oraz na stronach internetowych

Styczeń 2011
Ruszyła budowa tunelu
Tunel kolejowy na Przystanku w ciągu ul. Krakowskiej i Al. Róż planowano od dawna, jednak budowa rozpoczęła się dopiero teraz. Poprzedzały go konsultacje i protesty mieszkańców, które nie zostały wzięte pod uwagę.

Samowola za zgodą urzędu
Od grudnia 2010 r. do marca 2011 r. na legionowskim Rynku stał wielki jak stodoła namiot reklamujący jeden z wiodących w kraju browarów, w środku sprzedawano piwo. Pozwolenie wydał urząd miasta, choć było to niezgodne z obowiązującym planem miejscowym i prawem budowlanym. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wyznaczył jednak kontrolę obiektu dopiero na 7 dni przed końcem okresu, na który namiot ustawiono. Gdy miało dojść do kontroli, namiot zniknął. To tylko jeden z przykładów tego, w jaki sposób władze miasta odnosiły się z szacunkiem do prawa miejscowego jakim jest plan zagospodarowania przestrzennego. Wcześniej w miejscu dawnego kina, choć teren przeznaczony był pod usługi, pozwolono na powstanie budynku mieszkalnego. Natomiast dzięki opóźnieniu wejścia w życie uchwalonego już planu miejscowego i wbrew jego postanowieniom, na Osiedlu Sobieskiego mógł powstać wyższy budynek wielorodzinny. W ten sposób miejscowy developer mógł zarobić parę milionów złotych więcej.

Luty 2011
Śmierć na torach
Doszło do pierwszego z serii kilku śmiertelnych wypadków na torach. Tym razem zginął mężczyzna, który próbował sobie skrócić drogę do osiedla Kozłówka. Z powodu niewielkiej ilości bezkolizyjnych przejść przez tory, mieszkańcy cały czas, aby skrócić sobie drogę, pokonują linie kolejową w miejscach do tego nie przeznaczonych.

Marzec 2011
Spec sprzedaje PEC
Miejscy radni podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody prezydentowi na sprzedaż 85 procent udziałów gminy Legionowo w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej (PEC), które dostarcza ciepła do wszystkich legionowskich osiedli. Sami o tym pomyśle dowiedzieli się niewiele wcześniej. Właściwie nie było w tej sprawie ani konsultacji, ani większej dyskusji, mimo że to jedna z najważniejszych decyzji dla miasta w ciągu ostatnich 20 lat. Ostatecznie ze sprzedaży nic nie wyszło.

Czerwiec 2011
Legionowo zalewa Jabłonnę
Dopiero zasypanie przez mieszkańców Jabłonny kanału, którym były odprowadzane wody opadowe z wielkich osiedli mieszkaniowych w Legionowie spowodowało reakcję władz miasta. Wcześniej na granicy Jabłonny i Legionowa powstało wielkie jezioro, które utrudniało życie mieszkańcom. Brak możliwości odprowadzania wód na pola w Jabłonie groził podtopieniem pobliskich domów. Przy okazji wydało się, że miasto od kilku lat płaci podwyższone o 500 proc. opłaty za korzystanie ze środowiska bez wymaganych pozwoleń.

Sierpień 2011
Jesteśmy odtopieni
Od końca lipca do połowy sierpnia w Legionowie zanotowano wiele zgłoszeń o podtopieniach.
Powodem były gwałtowne opady deszczu. 67 zgłoszeń pochodziło od prywatnych właścicieli, 9 zgłoszeń z Osiedla Sobieskiego, 40 zgłoszeń z Osiedla Jagiellońska, 3 zgłoszenia ze szkół i 1 z przedszkola. Wodą wypełniły się parowy, starorzecza i wszelkie zagłębienia terenu, woda pojawiła się też w piwnicach i garażach.

Listopad 2011
Pięć procent do katastrofy
Pomimo zapewnień władz, że budżet Legionowa jest w dobrej kondycji, oficjalne dane mówią o niespełnieniu się wcześniejszych prognoz oraz o gwałtownie rosnącym, w ostatnich latach, zadłużeniu. Okazało się, że na koniec 2010 r. dług Legionowa sięgnął już 61 mln zł.

Styczeń 2012
Miasto musi informować
Otrzymaliśmy dane o wysokości odszkodowań jakie wypłacane były przez urząd miasta mieszkańcom za działki zajęte pod drogi publiczne. Urząd odmawiał udostępnienia tych informacji powołując się na ochronę danych osobowych. W końcu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nakazał ujawnienie tych informacji wskazując, że stanowią one informacje publiczną.

 Luty 2012
Tunel droższy o 10 milionów
Wykonawca tunelu w ciągu al. Róż i ul. Krakowskiej wznowił prace budowlane przerwane z powodu zalewania wykopu przez wody gruntowe. Inwestycja zdrożała o 10 mln zł, bo konieczna okazała się zmiana technologi budowy.

 Czerwiec 2012
Drożej za ścieki i wodę
Od lipca legionowianie zapłacą więcej za pobór wody i odprowadzanie ścieków. Cena za pobór metra sześciennego wody wzrośnie o 21 groszy, a za odprowadzenie metra sześciennego ścieków o 1,29 zł. Za pobór metra sześciennego wody i odprowadzenie metra sześciennego ścieków zapłacimy łącznie 10,14 zł brutto. PW-K podwyżki tłumaczy m.in. wzrostem opłat w oczyszczalni „Czajka” i wyższymi podatkami.

Wrzesień 2012
Radni wyrazili zgodę prezydentowi na sprzedaż 1,5 ha terenu w centrum miasta przy ul. Jagiellońskiej. Wcześniej planowano tam wzniesienie siedziby starostwa, sądu, biblioteki albo przeznaczenie na inny cel publiczny. Powodem był zły stan finansów miasta.
Radnych mających wątpliwości prezydent przekonał obietnicą, że w warunkach przetargu znajdzie się zobowiązanie dla nabywcy terenu do wybudowania i oddania miastu ok. 1000 m2 powierzchni, w parterze budynku, z przeznaczeniem na bibliotekę. Później po głosowaniu okazało się, że w uchwale warunek ten się nie znalazł.

Dalszy ciąg podsumowania za tydzień.

WD